Ensimmäisenä kasvualusta- ja lannoitevalmistajana Suomessa Biolan laski tuotteilleen hiilijalanjäljen. CO2e-merkki kertoo kasvualusta- ja lannoitetuotteen hiilidioksidipäästöt koko tuotantoketjussa. Päästöt mitataan neljässä vaiheessa: alkutuotanto, valmistus, pakkaaminen ja kuljetukset.

– Tuotteidemme hiilijalanjäljet ovat erittäin pienet, koska Biolan hyödyntää teollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja raaka-aineena. Näin ravinteet saadaan palautettua takaisin luonnon kiertokulkuun, kertoo Biolanin laatupäällikkö Tanja Hyttinen.

─ Me Biolanilla halusimme saada konkreettista tietoa tuotteidemme ilmastovaikutuksesta. Laskimme tuotteillemme hiilijalanjäljen, jotta tiedämme, millaista kuormitusta tuotteemme aiheuttavat ja voimme osoittaa tuotteidemme ekologisuuden kuluttajalle myös numeroin, lisää Hyttinen.

Hyttisen mukaan hiilijalanjälkimerkintä ei vielä ole yleistynyt multatuotteissa ja lannoitteissa, joten Biolan oli arvojensa mukaisesti kestävän kehityksen edelläkävijä tällä saralla.

Projektissa selvitettiin valituille multatuotteille ja lannoitteille niiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt aina raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksesta ja kuljetuksista tuotteen valmistumiseen asti.

Biolanin multatuotteiden hiilijalanjäljet olivat alle 100 g CO2e/ kilogramma tuotetta. Esimerkiksi Biolanin Puutarhan Musta Multa 45-litraisen säkin hiilijalanjälki on yhteensä 0,7 kg CO2. Vastaava päästö syntyy, kun kasvihuoneessa kasvatetaan talvella 200 g tomaatteja tai ajetaan henkilöautolla 4 kilometriä.

─ Jos multatuotteemme lannoitettaisiin luonnonmukaisen kompostin sijaan väkilannoitteilla, hiilijalanjälki olisi suurempi. Tällä hetkellä multatuotteidemme hiilijalanjäljestä jopa 80 prosenttia muodostuu pakkausmateriaalin hiilijalanjäljestä, laskee Tanja Hyttinen.

Lannoitteiden hiilijalanjäljet vaihtelivat noin 200–800 g CO2e/ kilogramma tuotetta. Lannoitteiden suurempi hiilijalanjälki johtuu tuotteen kuivaamisesta valmistusprosessin aikana.

─ Vuonna 2011 korvasimme osan kuivausprosessin tarvitsemasta energiasta jätteistä tuotetulla biopolttoöljyllä, mikä pienensi lannoitteiden tuotekohtaisia kokonaispäästöjä tuotekiloa kohden keskimäärin kymmenen prosenttia. Olemme sitoutuneet kasvattamaan biopolttoöljyn määrää kuivausprosessissa jatkossakin, kertoo Tanja Hyttinen.

Yhtenäistä hiilijalanjälkimerkintää ei vielä ole olemassa, joten Biolanille luotiin oma merkintä, joka löytyy tulevaisuudessa tuotepakkauksista.

Faktoja:

• Termillä hiilijalanjälki viitataan yleensä jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.
• Kasvihuonekaasuja ovat Kioton pöytäkirjan mukaisesti CO2, CH4, N2O, SF6, HCF:t ja PCF:t. Hiilijalanjälki on näiden summa, joka ilmastaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.).
• Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e) kuvataan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.
• CO2e-merkki ilmaisee ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin määrän tuotteen koko tuotantoketjussa.

Jaa artikkeli