Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on löytänyt mansikan punamätää ( Phytophthora fragariae var. fragariae) kesän aikana tehdyissä tarkastuksissa 41 mansikkatilalta. Punamätä on vaaralliseksi kasvintuhoojaksi luokiteltu, sienenkaltaisen mikrobin aiheuttama tauti, joka tuhoaa mansikan juuriston ja heikentää satoa. Se ei leviä mansikan marjoissa eikä vaikuta niiden käyttöön elintarvikkeena.

Punamätä aiheuttaa mansikkakasvustojen kuolemista ja kitukasvuisuutta, mikä pienentää satoa. Erityisen hankalan torjuttavan punamädästä tekee sen pitkä säilymisaika maassa. Tauti säilyy maassa jopa 15 vuotta ilman isäntäkasvia.

Todetuista punamätätapauksista suurin osa, 14 viljelmää, on Pohjois-Savon alueella. Muut tapaukset ovat Hämeessä (10), Varsinais-Suomessa (4), Etelä-Savossa (3), Keski-Suomessa (3), Pirkanmaalla (3), Etelä-Pohjanmaalla (1), Pohjanmaalla (1), Satakunnassa (1) ja Uudellamaalla (1).

Laboratorionäytteiden tutkiminen on vielä kesken, joten uusia tapauksia saattaa vielä löytyä. Tähänastiset löydökset viittaavat siihen, että punamätää esiintyy mansikkaviljelmillä paljon laajemmin kuin tähän mennessä on löydetty.

Punamätä ollut kasvustoissa piilevänä jo vuosia

Punamätä on levinnyt Suomen mansikkatiloille ulkomaisen taimiaineiston välityksellä ilmeisesti jo vuosia sitten. Tiloilla, joilta punamätä on löytynyt, ei ole yhtä yhdistävää tekijää. Punamätää on löytynyt eri taimitoimittajien toimittamilla taimilla eri vuosina istutetuista kasvustoista ja monesta eri lajikkeesta.

Osalla tiloista punamätä on ehtinyt jo levitä tilan sisällä peltolohkolta toiselle. Jotkut viljelijät ovat kiinnittäneet huomiota huonosti kasvaviin kasvustoihin jo aikaisempina vuosina. Punamädän alkuperäistä tartuntalähdettä ei ole enää mahdollista saada selville. Todennäköisesti niitä on ollut useita.

Punamädän hävittäminen ei enää mahdollista

Koska punamätä säilyy maassa hyvin pitkään, taudin hävittäminen saastuneelta peltolohkolta vaatisi kasvuston hävittämisen lisäksi hyvin pitkän viljelykiellon. Punamätälöydösten määrän vuoksi Evira katsoo, ettei taudin hävittäminen Suomesta ei ole enää mahdollista. Näin ollen Evira ei määrää saastuneille tiloille taudin hävittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, vaan ainoastaan taimiaineiston tuottamiseen ja maa-aineksen luovuttamiseen liittyviä rajoituksia. Koska toimenpiteitä ei määrätä, ei punamädän torjunta kuulu kasvinterveyskorvausten piiriin. Yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa pyritään löytämään keinot punamädän torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi.

Ammattiviljelijöitä pyydetään edelleen ilmoittamaan havainnoista

Evira pyytää mansikanviljelijöitä ilmoittamaan oireellisista kasvustoista oman alueen kasvintarkastajalle tai sähköpostitse Eviraan (kasvinterveys @ evira.fi). Tarkastuksia voidaan tehdä vielä talven tuloon asti.

Myös mansikan kotitarveviljelmillä voi olla punamätää, jos kasvusto on perustettu ulkomaista alkuperää olevilla taimilla. Evira ei kuitenkaan kartoita punamädän levinneisyyttä kotitarveviljelmillä.

Jaa artikkeli