Koloradonkuoriaista on nyt todettu myös perunanpäätuotantoalueella Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan Isojoella tehtylöydös on yhden kuoriaisen jälkeläispesäke. Oletettavaa on, ettäesiintymiä on alueella enemmänkin, mutta yksittäisiä pesäkkeitä onvaikea havaita. Suurin riskialue tällä hetkellä näyttäisi olevanVaasa – Savonlinna -linjan eteläpuolinen alue.

Koloradonkuoriaisia on tänä kesänä todettu poikkeuksellisenlaajalla alueella. Löydösten määrä ei kuitenkaan ole kovin suuri jakaikki löydökset ovat yksittäisiä pesäkkeitä. Kuoriaista onlöytynyt Lounais- ja Etelä-Suomesta sekä Kaakkois-Suomesta,Hämeestä ja Pirkanmaalta aina Etelä-Pohjanmaalle saakka. Kaikkiaanlöydöksiä on yli kaksikymmentä. Tarkemmat tiedot löydöksistäsaa Eviran internetsivuilta alla olevasta linkistä.

Perunakasvustosta voi nyt löytyä toukkapesäkkeitä tai aikuisiakuoriaisia. Mikäli kuoriaisia ei saada torjuttua tai ne jääväthavaitsematta, aikuiset kuoriaiset kaivautuvat maahan talvehtimaan.Keväällä maan lämmettyä, heti perunan taimettumisen jälkeen,talvehtineet kuoriaiset nousevat kasvustoon syömään jalisääntymään. Kuoriaisten määrä kertaantuu nopeastimonisatakertaiseksi ja torjunta vaikeutuu huomattavasti, koskauudet kuoriaissukupolvet etsivät lähistöltä uusia elinalueita.

Koloradonkuoriaisten torjunta tehdään Eviran toimesta taivalvonnassa, eikä omatoimista torjuntaa ilman Eviran ohjausta pidätehdä, koska se vaikeuttaa torjuntaa jatkossa. Tärkeintä onkintehdä välittömästi havaintoilmoitus ja odottaa tarkastajansaapumista paikalle. Pesäke kannattaa merkitä maastoon, jotta selöytyy helposti uudestaan. Torjunta ei vaikuta perunasadon käyttööntorjunta-ainekäsittelyyn liittyvän varoajan jälkeen eikä löydösaiheuta viljelyrajoitusta. Torjunnasta ei aiheudu viljelijällekustannuksia ja mahdolliset muut kustannukset kuuluvatkasvinterveyskorvausten piiriin.

Evira pyytää kaikkia perunan ammatti- ja kotitarveviljelijöitätarkkailemaan kasvustoja ja ilmoittamaan kuoriaisepäilyistä tai-havainnoista, myös lehdettömistä pesäkkeistä, alla olevaanpäivystysnumeroon. Tunnistusohjeita löytyy Eviran internetsivuiltaalla olevasta linkistä.

Ilmoitukset havainnoista ja epäilyistä Eviranpäivystysnumeroon: 040 801 4407 (klo 9-20, myösviikonloppuisin).

Jaa artikkeli