Eviran siemenkaupan markkinavalvonnan painopistealueita olivat valvontanäytteenotto vanhoista siemeneristä ja harrastekäyttöön tarkoitetuista porkkanan- ja salaatin siemenpusseista sekä sertifioimattoman siemenen myynnin valvonta. Valvontatarkastuksia tehtiin vuonna 2008 yhteensä 258. Siemenkauppalain rikkomuksista annettiin yhteensä 18 huomautusta ja 25 markkinointikieltoa.

Vihanneskasvien siemenet markkinoidaan Suomeen pääasiassa muista EU:n jäsenvaltioista ja niitä valvotaan pistokokein. Valvonta kohdistettiin vuonna 2008 porkkanan ja salaatin siementen annospusseihin, joita kuluttajat ostavat lähinnä joko siemenliikkeistä tai elintarvikemyymälöistä. Porkkanansiemenen osalta itävyyden vähimmäisvaatimus on 65 prosenttia ja salaatin 75 prosenttia.

Siementen itävyys määritettiin 97 porkkanan siemennäytteestä ja 94 salaatin siemennäytteestä. Analyysitulosten perusteella yhteensä runsas 8 prosenttia eli 8 porkkanansiemenerää ja 8 salaatinsiemenerää ei täyttänyt asetettuja itävyyden vaatimuksia ja ne asetettiin markkinointikieltoon. Lisäksi oli runsaasti eriä, joiden pakkauksiin oli painettu itävyysprosentti, mutta valvontanäytteen itävyystulos olikin ilmoitettua itävyysprosenttia alhaisempi.

Harrastelijakäyttöön annospusseissa markkinoitavien vihanneskasvien siementen tulee täyttää laatuvaatimukset samoin kuin ammattikäyttöön tarkoitettujen siementenkin. Saaduista tuloksista johtuen Evira tulee jatkamaan harrastelijakäyttöön tarkoitettujen vihanneskasvien valvontanäytteenottoa markkinoitavien siemenerien itävyyden varmistamiseksi.

Vanhojen ammattikäyttöön tarkoitettujen siemenerien markkinavalvontanäytteistä tutkittiin itävyys 54 erästä. Viljoista näytteitä otettiin 36, nurmi- ja rehukasveista 17 sekä öljy- ja kuitukasveista yksi näyte. Näistä 7 erää ei ollut kansainvälisen siementarkastusjärjestön ISTA:n asettamissa liikkumarajoissa mutta kuitenkin ne täyttivät kansallisen itävyysvaatimuksen. Vain yksi erä ei täyttänyt itävyyden osalta laatuvaatimuksia ja se asetettiin markkinointikieltoon. Tuloksista voidaan todeta, että 3 – 4 vuotta sitten sertifioituja siemeneriä on markkinoilla enää hyvin vähän. Lisäksi erien laatu on edellisestä vuodesta parantunut. Pakkaamot ovat tarkistuttaneet enemmän vanhojen siemenerien itävyyksiä ennen markkinointia.

Valvontatarkastuksissa siemenpakkaamoissa, siemenliikkeissä ja toreilla tarkastettiin yritysten kirjanpitoa ja kauppaeräkohtaisia tiedostoja siementavaran myynneistä. Lisäksi tarkastettiin markkinoilla olevia siemeneriä, niiden pakkausmerkintöjä, vakuustodistuksia ja sertifiointia.

Markkinointia valvottiin myös seuraamalla verkkomainontaa ja lehti-ilmoittelua. Kirjallisia huomautuksia annettiin erityisesti kauppaeräkohtaisen tiedoston puutteellisuuksista. Yksi maahantuotu siemenperunaerä asetettiin markkinointikieltoon, koska erä ei täyttänyt laatuvaatimuksia.

Jaa artikkeli