MTT puutarhatuotanto on toiminut Piikkiössä puutarhaelinkeinon parhaaksi jovuodesta 1927 lähtien. Tänä aikana suomalainen puutarhatuotanto on kehittynytpienestä kotitarveviljelystä nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi elinkeinonhaaraksi. Taloudellisesti se on merkittävin maatalouden osa hetikotieläintuotannon jälkeen.
Yleisöllä on mahdollista tutustua Puutarhatutkimuksen merkittävimpiinsaavutuksiin omenan tuotannossa ja perennakasveissa Piikkiön Yltöisissä(Toivonlinnantie 518) avointen ovien päivänä 23.8.2007 klo 10-18. Silloin onmyös mahdollista tutustua veloituksetta Yltöisten Arboretumiin elipuulajipuistoon.

Tutkimus on tuonut uudet menetelmät ja kasvit niin ammattilaisen kuinharrastajankin käyttöön. Tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden yhteistyönäkoko Suomen puutarhatuotannon kenttä on uudistunut viimeisen kymmenen vuodenaikana kilpailukykyiseksi sekä kasvihuonetuotannossa että avomaalla.

Herkkuomenoita elokuusta jouluun

Omenan viljelyä on tutkittu Piikkiön puutarhatutkimuksen perustamisesta lähtien.Omenan jalostus alkoi Suomessa 1960-luvulla, mikä oli merkittävin alkusysäysomenanviljelyn uudistumiselle. Työn tavoitteena olivat talvenkestävät,korkealaatuiset ja ruvenkestävät lajikkeet. Samanaikaisesti kehitettiinnykyaikaista viljelytekniikkaa muun muassa kasvinsuojeluun ja lannoitukseen.

Avoimien ovien päivän opastuskierroksilla nähtävänä ovat MTT:n omatomenalajikkeet sekä lukuisat muut lajikkeet ja uudet viljelymenetelmät.Nykyaikaisessa omenan kasvatuksessa puut pidetään matalina uusillaperusrungoilla ja hehtaarille istutetaan kaksin- kolminkertainen määrä taimiaaikaisempaan verrattuna. Kastelu, lannoitus ja kasvinsuojelu tehdään tarkkojentutkimusten ja havaintojen perusteella parhaimmillaan jopatietokoneavusteisesti.

Kukkaloisto korvaa tasaisen nurmen

MTT on kolme vuotta johtanut tutkimushanketta, jossa selvitään perennojen elimonivuotisten ruohovartisten koristekasvien käyttöä julkisilla viheralueilla.Tavoitteena on perennojen saaminen laajaan käyttöön erilaisissa kohteissajulkisilla alueilla. Tähän saakka perennoja on totuttu näkemään kaupunkienkeskusta-alueiden puistoissa tarkoin rajatuissa penkeissä. Perennoilla onkuitenkin monia muitakin käyttömahdollisuuksia, kuten laajattienvarsi-istutukset ja liikenteenjakajat sekä luiskat, joiden nurmet voidaankorvata kukkaloistolla.

Julkisilla alueilla perennojen pitää olla helppohoitoisia, keskenäänyhteensopivia ja kestäviä. Tarkoitukseen parhaiten sopivat kasvit valitaanpuutarhatutkimuksen monivuotisissa kokeissa, joita on perustettu kaupunkien jahautausmaiden viheralueille sekä Piikkiöön koekentälle. Mukana on vanhojatuttuja lajeja ja monia uutuuksia. Kookkaimmat kasvit ovat yli kaksimetrisiä,matalimmat mattomaisia maanpeittokasveja. Nyt esiteltävälle Piikkiön koekentälleon istutettu lähes 20 000 tainta, jotka edustavat noin 500 eri lajia, lajikettatai viljelykantaa.

Jaa artikkeli