Pieniä vihannesten siemenpakkauksia eli annospusseja myydään puutarhamyymälöissä, tavarataloissa ja ruokakaupoissa. Vain sertifioitua tai virallisesti hyväksyttyä vihanneskasvin siementä saa markkinoida. Markkinoitavan lajikkeen pitää kuulua EU:n yleiseen vihanneskasvien luetteloon.

Yleisesti viljellyille vihanneskasveille, kuten persiljalle, porkkanalle, punajuurelle, tomaatille, kurkulle ja kurpitsalle on asetettu vähimmäislaatuvaatimukset. Kaikki lajit eivät kuulu siemensäädösten piiriin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi tillillä ei ole virallisia laatuvaatimuksia. Siemenkauppaa säätelevät siemenkauppalaki ja maa- ja metsätalousministeriön antamat asetukset.

Vihanneskasvien siemenpakkauksissa on oltava seuraavat pakolliset tiedot: laji, lajike, pakkaajan tiedot tai tunnistenumero, pakkauksen sulkemiskuukausi ja – vuosi tai viimeisen itävyyden määrittämisajankohta, siemenluokka sekä suomeksi tai englanniksi teksti ”EY:n määräysten mukaan hyväksytty kylvösiemen”.

Annospusseihin ei tarvitse merkitä pakkauksen painoa, mutta yleensä pusseissa on joko paino, siementen kappalemäärä tai siementen riittävyys tietylle alalle. Itävyyden määrittämisajankohta kertoo, milloin erästä on viimeksi otettu virallinen näyte. Yleensä vihannesten pikkupakkauksissa myytävät siemenet ovat siemenluokaltaan standardisiementä, ST. Siemenluokka kertoo, että kyseisen lajin ja lajikkeen tuottanut viljelys on tarkastettu kasvukauden aikana ja että siemennäyte on täyttänyt laatuvaatimukset. Siemenen peittauksesta on oltava merkintä pakkauksessa.

Vihannespakkauksissa viimeisen voimassaoloajan ilmoittaminen ei ole pakollista, mutta se on hyvä merkitä lajeilla, joilla itävyys alenee nopeasti. Ellei voimassaoloaikaa ilmoiteta, kannattaa ostajan tarkistaa pakkauksen sulkemisajankohta tai viimeisen itävyyden määrittämisajankohta. Kasvatusohjeetkaan eivät ole pakollisia pakkausmerkinnöissä, mutta kylväjä lukee mielellään tiedon parhaasta kylvöajankohdasta ja siemenen kylvösyvyydestä.

Suomessa noudatettava ankaran vastuun periaate tarkoittaa sitä, että myydyn siemenen on vastattava pakkausmerkintöjä. Jos epäilee saaneensa väärää lajiketta, kannattaa ottaa yhteyttä ostopaikkaan tai Eviran siementarkastus- ja luomuvalvontayksikköön. Siemenpakkaus vakuustodistuksineen on hyvä säästää viljelyn ajan, jotta erä voitaisiin tarvittaessa jäljittää.

Siemenerän itävyys ilmoitetaan useimmissa pakkauksissa, mutta se ei ole pakollista. Erän on joka tapauksessa täytettävä ns. lajin itävyysvaatimus, jotta sitä voitaisiin markkinoida. Tomaatin tulee itää vähintään 75 %:sti, vaikka siemenpakkauksessa ei itävyyttä olisi ilmoitettu. Itävyyden laatuvaatimus vaihtelee lajeittain, esim. porkkanalla itävyysvaatimus on 65 % ja kurkulla 80 %. Itävyysvaatimukset on määritetty maa- ja metsätalousministeriön vihanneskasvien siemenkauppaa koskevassa asetuksessa. Asetus on saatavissa internetin kautta http://wwwb.mmm.fi/el/laki/kara/x/p000113.pdf

Suurin osa siemenistä tuodaan EU-maista joko valmiiksi pakattuina annospusseina tai isommissa pakkaamoille tarkoitetuissa erissä. Vihannesten siemeniä ei tarvitse erikseen tarkastuttaa Evirassa, kun erä on jossain EU-maassa jo tarkastettu ja hyväksytty. Jos pakkauksiin merkitty voimassaoloaika on umpeutunut, on erän itävyys ennen markkinoinnin jatkamista määritettävä uudelleen Eviran siementarkastus- ja luomuvalvontayksikössä. EU:sta tuotavien siementen osalta pusseihin ei tarvitse merkitä itävyystietoa, mutta Suomessa pakattaviin siemenpusseihin itävyystieto merkitään.Kukkien siemenille ei ole vihannesten siementen tavalla lainsäädännön asettamia laatuvaatimuksia. Kuitenkin niiden pakkauksissa on oltava merkintä lajista ja lajikkeesta sekä mielellään pakkaajasta.

Jaa artikkeli