Suomen luonto ei ole pelkkää metsää ja suota. Välillä maisema on rehevää ja lehtevää, suuria metsiä ja korkeita vaaroja. Lapin tuntureiden rinteillä kasvillisuus on puolestaan niin matalaa, että esteetöntä näkymää voi ihailla kymmeniä kilometrejä. Samantyyppinen maisema on ulkosaaristossa, jossa kallioiset luodot toimittavat tunturinnyppylöiden virkaa ja meri luotojen välissä on kuin avaraa laaksoa.

Itämerellä on oma luontonsa myös merenpinnan alla. Vedenalainen maailma ei taida olla tuttu muille kuin sukeltajille, sillä Itämeren vesi on usein niin sameaa, ettei näkyvyyttä ole kuin pari metriä. Keväällä vesi on usein kirkasta, mutta silloin lomailijat eivät vielä ole liikkeellä. Huonoimman tuurin sattuessa ei lomalla pääse uimaan ollenkaan, koska sinilevä kukkii juuri silloin.

Itämeren vedenalaista luontoa tutkitaan jatkuvasti. Ympäristöministeriön VELMU-ohjelmassa kartoitetaan Itämeren luonnon monimuotoisuutta nimenomaan pinnan alla. VELMU-projekti on osa Itämeren suojeluohjelmaa. VELMUn tarkoituksena on parantaa kalojen ja muiden eliöiden oloja tutkimalla niiden elinoloja ja tarpeita.

VELMU on siis oikeastaan inventointiohjelma, jossa ei vielä puututa asioiden kulkuun vaan tutkitaan olemassa olevaa tilannetta, jonka pohjalta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Ohjelmaa toteutetaan koko Suomen merialueella Suomenlahdelta Perämerelle vuoteen 2014 saakka.

Lisätietoa VELMUsta: www.ymparisto.fi/VELMU

Jaa artikkeli