Etelänjauhiaisia on levinnyt marraskuun alkuun mennessä ainakin 45 joulutähtiviljelmälle eri puolilla Suomea. Kasvintarkastajat ovat tarkastaneet joulutähtiviljelmiä tehostetusti ja uusia tapauksia on löydetty viikoittain. Eviran kasvintarkastus uskoo, ettei kaikkia etelänjauhiaisen vaivaamia viljelmiä ole vielä löydetty. Evira kehottaakin viljelijöitä tarkkailemaan joulutähtikasvustojaan jauhiaisten varalta ja ilmoittamaan mahdollisista esiintymistä paikalliselle kasvintarkastajalle joko Eviraan tai TE-keskukseen.

Etelänjauhiainen kuuluu hävitettäviin kasvintuhoojiin, joten viranomaiset määräävät torjuntatoimenpiteitä viljelmälle. Etelänjauhiaisia on torjuttu puutarhoilla sekä torjunta-aineilla että biologisilla torjuntaeliöillä. Torjunta on puutarhoilla edennyt hyvin ja jauhiaiset on saatu vähenemään. Etelänjauhiaisella on havaittu torjunta-aineresistenssiä käytetyille torjunta-aineille, mikä vaikeuttaa torjuntaa. Torjunta-aineiden käyttö onkin suunniteltava eri tehoaineita sisältävien valmisteiden vuorotteluna.

Joulutähtien kasvattajien on tarkkailtava omia kasvustojaan huolella etelänjauhiaisten löytämiseksi. Kelta-ansojen asentaminen tehostaa tarkkailua. Lisäksi joulutähdet kannattaa pitää erillään muista kasveista jauhiaisen leviämisen estämiseksi. Joulutähtikauden päätyttyä kasvihuoneet on syytä puhdistaa ja pestä huolella sekä hävittää kaikki jäljelle jääneet joulutähdet, jotta mahdolliset etelänjauhiaiset saadaan viimeistään tässä vaiheessa tuhottua.

Jaa artikkeli