Kompostointi on helppoa ja hauskaa aineiden kierrätystä, jonka myötä lapsetkin oppivat aivan huomaamattaan, kuinka luonto toimii. Jätteet muuttuvat muhevaksi mullaksi yhtä hyvin niin itse tehdyssä kuin ostokompostorissakin – tärkeintä on pitää komposti ¤käynnissä¤ oikeilla hoitotoimilla.

Vaivan palkaksi esimerkiksi 500 litrasta jätteitä syntyy 250 litraa arvokasta kompostimultaa, joka saa pihan istutukset kukoistamaan ja kasvimaan tuottamaan mehevän sadon.

Miten kompostoin?

Kompostin pohjalle laitetaan muutaman kymmenen cm:n kerros karkeaa jätettä, kuten risu- tai olkisilppua, jotta happi ei pääsisi kompostin kasvaessakaan loppumaan. Pohjakerroksen päälle lisätään kerroksittain erilaisia jätelaatuja siten, että kerroksissa vuorottelevat hiili- ja typpipitoinen jäte, märkä ja kuiva jäte sekä karkea ja hienojakoinen aines.

Kun mikään aines ei ole yksipuolisesti edustettuna, vaan komposti on nimensä mukaisesti erityyppisten ainesten sekoitus, kehittyvät kompostin kosteusolot ja ravinnesuhteet ihanteellisiksi aivan itsestään. Komposti ei silloin kaipaa edes herätteitä lähteäkseen ¤käyntiin¤.

Suhteellisen märkä ja ravinnepitoinen keittiöjäte kannattaa sekoittaa kuivaan, hiilipitoiseen puutarhajätteeseen. Etenkin lihaa, nahkaa tai luita sisältävät keittiöjätteet ovat arvokkaita typen lähteitä kompostin pieneliöille.

Ruskeahkoksi kuivunut lehtikarike on puolestaan erinomainen hiilen lähde. Keittiöjätettä voi sekoittaa niin lehtikarikkeeseen kuin sahanpuruunkin.

Jos kompostissa on liikaa ravinteita ja se alkaa siksi haista epämiellyttävältä, sahanpurua lisäämällä ravinnetasapaino palautuu nopeasti ennalleen.

Millainen on hyvä kompostori?

Niin ostokompostoria hankittaessa kuin itse tehtyä kompostoria suunniteltaessa kannattaa kiinnittää huomiota kompostorin käyttötarkoitukseen, tilavuuteen ja tekniseen varustukseen. Kuinka paljon taloudesta oikein kertyy jätettä? Onko jäte enimmäkseen keittiö- vai puutarhajätettä vai tuleeko molempia suunnilleen yhtä paljon? Entä onko kompostorille käyttöä myös talvella ja mistä lisävarusteista olisi mahdollisesti hyötyä?

Kompostorin täyttöaukon on oltava tarpeeksi suuri. Kannen on auettava helposti, mutta sen on myös pysyttävä tuulellakin tukevasti kiinni. Kompostin tyhjentäminen on helppoa, kun siinä on avattava seinä tai tarpeeksi suuri tyhjennysaukko.

Kompostorin lämpöeristyksen on oltava niin hyvä, että jätteen hajoaminen jatkuu kylmilläkin ilmoilla. Kaiken kaikkiaan kompostorin materiaalin on kestettävä jyrsijöiden hampaat ja lämpöeristeen on oltava suojattu vettymiseltä ja muilta vaurioilta.

Jotta komposti saisi ilmaa, on siinä oltava tarpeeksi ilmanvaihtoaukkoja tai -venttiileitä. Suotoveden on päästävä valumaan pois kompostorista eikä siinä saisi olla ulokkeita, joihin kompostoitava aines tarttuu kiinni.

(Lue lisää Oma Pihasta 1/2004)Tilaa Pihakalenteri!

Jaa artikkeli