Koloradonkuoriaiset jatkavat perunapeltojen kiusana itäisessä Suomessa. Pohjois-Karjalassa on todettu kuusi ja Etelä-Karjalassa kolme uutta toukkaesiintymää. Yhdessä esiintymistä oli myös jo kuoriaisten koteloasteita, kerrotaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta.

Kesän kuluessa perunapalstoilta on todettu tähän mennessä yhteensä 27 koloradonkuoriastapausta. Niistä 18 on todettu Pohjois-Karjalassa, kahdeksan Etelä-Karjalassa ja yksi Etelä-Savossa. 23 tapauksessa kuoriaisia on esiintynyt kotitarvepalstoilla ja neljässä ammattiviljelmissä.

Pohjois-Karjalan tapaukset vaikuttavat kaikki itäisten ilmavirtojen mukana kulkeutuneilta koloradonkuoriaisilta ja näiden jälkeläisiltä. Etelä-Karjalassa esiintymistä osa on selvästi talvehtineita, mutta osa myös ilmavirtojen mukana kulkeutuneita ja näiden jälkeläisiä.

Vaarana talvehtivan aikuiskannan kehittyminen

Koloradonkuoriaisen toukat ovat olleet jo useissa tapauksissa pitkälle kehittyneitä ja valmistumassa koteloitumaan. Kuoriaisten koteloita on myös todettu jo kolmessa tapauksessa, joten vaarana on, että vielä syksyn aikana ehtii muodostua talvehtiva aikuiskanta. Viileät sääolosuhteet ovat kuitenkin hidastaneet kehitystä, joka on osaltaan torjumassa talvehtivan aikuiskannan kehittymistä. Kuoriaisen toukka- ja koteloasteet eivät pysty talvehtimaan.

Tämän kesän koloradonkuoriaisen esiintymät ovat kaikki olleet pinta-alallisesti pieniä, joten mittaviin torjuntatoimiin ei ole ollut tarvetta. Torjunnoissa on selvitty pesäkekäsittelyillä.

Tarkkailua edelleen jatkettava

KTTK:sta muistutetaan, että perunakasvustojen tarkkailua on nyt vielä ehdottomasti jatkettava, sillä toukkaesiintymiä on todennäköisesti vielä perunakasvustoissa. Esiintymät on löydettävissä kasvustosta, mutta jo maahan koteloituneet toukkapesäkkeet onkin jo vaikeampi havaita. Jos havaitsee kasvustossa muutaman neliön kokoisia alueita tai yksittäisiä kasveja, joista perunanvarret on syöty lehdettömiksi, on syytä epäillä paikalta koloradonkuoriaisia.

Kaikista koloradonkuoriaiseen liittyvistä havainnoista on ilmoitettava oman alueen TE-keskuksen maaseutuosaston kasvintarkastajalle tai KTTK:n kasvintarkastukseen.

Jaa artikkeli