Eurassa toimiva Biolan Oy käynnistää tutkimus- ja kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää uusia käsittelytapoja ja hyötykäyttömuotoja saasteettomille eloperäisille jätemateriaaleille.

Kehitystyötä toteuttamaan Biolan Oy on perustanut erillisen yhtiön Novagro Oy:n. Yhtiölle on tänä syksynä valmistumassa eloperäisten jätteiden käsittelytekniikan kehittämiseen keskittyvä koelaitos Köyliön Hallavaaraan. Laitosinvestoinnin kustannus on noin kaksi miljoonaa euroa.

– Tavoitteenamme on etsiä eloperäiselle jätteelle uusia käsittely- ja hyötykäyttömuotoja. Tutkimme mm. jätteen mahdollista käyttöä polttoaineena, energiantuotannossa ja soveltuvuutta lannoite- ja maanparannustuotteiden raaka-aineeksi. Kierrätystoiminta on sopusoinnussa yrityksemme arvomaailman kanssa. Koelaitoksessa tehtävän kehitystyön uskomme luovan pohjaa uudelle ympäristönsuojelua ja kierrätystä edistävälle liiketoiminnalle, kertoo Biolan Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kariniemi.

– Uskomme kehitystyön luovan pohjaa uudelle ympäristönsuojelua ja kierrätystä edistävälle liiketoiminnalle.

Uudessa koelaitoksessa käsiteltävät jätemateriaalit kuivataan ns. kiekkokuivurissa, jossa syntyvä höyry tiivistetään uudelleen vedeksi. Hajuhaittoja aiheuttavia kuivauskaasuja ei leviä ympäristöön ja kuivauksessa syntyvä jätelämpö voidaan tehokkaasti hyödyntää rakennusten ja prosessien lämmityksessä tai materiaalien esikuivauksessa.

– Tavoitteena on, että ensimmäiset materiaalierät voidaan käsitellä koelaitoksessa kuluvan vuoden aikana.

Uusi laitos sijaitsee Köyliön Hallavaarassa jätehuoltoyhtiö Satakierto Oy:ltä vuokratulla tontilla. Satakierron kanssa tehtävällä yhteistyöllä saavutetaan synergiaa mm. kunnallistekniikassa, alueen hoidossa ja kaatopaikkakaasun sekä myöhemmin mahdollisesti tuotettavan biokaasun hyödyntämisessä. Koelaitoksen toteutuksessa pääsuunnittelun on tehnyt Insinööritoimisto Rejlers Oy, Mikkeli, rakennustekniset työt RTP-Rakennus Oy, Säkylä, sähköasennukset Järviseudun Sähkö-Peltonen Oy, Säkylä, LVI-työt Euran Putki- ja LVI palvelu, Eura, kuljettimet ja asennukset Pirkkalan Koneasennus Oy, Pirkkala, höyrynkehitin- ja putkityöt Teknoteam Oy, Turku, prosessiputkistot Loipart UM Service, kuljetuskontit ja punnitustekniikka Ekomp Oy, Laitila ja Vaajakoskinen Oy, Nastola.

Biolan Oy on suomalainen kasvualustoja, lannoitteita, maanparannusaineita ja kompostointituotteita valmistava, kehittävä ja markkinoiva yritys. Yritys on mukana myös jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen sekä ympäristöä säästävien ja suojelevien tuotteiden ja tekniikan kehittämisessä. Yritys on sitoutunut noudattamaan kansainvälisen kauppakamarin elinkeinoelämän kestävän kehityksen peruskirjan periaatteita. Henkilökunnan määrä koko Biolan-ryhmässä on noin 100. Yhtiön liikevaihto on noin 17,3 miljoonaa euroa.

Jaa artikkeli