Valtakunnallisesta mustikkasadosta on tulossa keskinkertainen, Itä-Suomessaja Kainuussa paikoin runsas, Länsi-Suomessa keskinkertainen. Marjatkypsyvät Etelä-Suomessa heinäkuun puolivälissä, mutta paikoin avoimilla jaaurinkoisilla paikoilla marjoja voi etsiä jo heinäkuun alkupuolella.Keski-Suomessa ja Oulun läänissä mustikka kypsyy 21.-27. heinäkuuta. Nämätiedot selviävät Metsäntutkimuslaitos Metlan valtakunnallisenluonnonmarjojen satotutkimuksen maastomittauksista.

Mustikan satoennusteet vaihtelevat alueittain. Etelä-Suomessa satotasomuodostuu keskinkertaiseksi, paikoin runsaaksi. Alavimmilla maillaItä-Suomessa ja Suomenselän alueella Länsi-Suomessa halla vahingoittipaikoin mustikan kukkia kesäkuun alussa, ja näillä alueilla raakileita onosalla koeruuduista laskettu vain 25 prosenttia kukkien määrästä. Satojäänee siis melko heikoksi. Tunturi-Lapissa sadosta muodostuneekeskinkertainen.

Halla kiusannut suomuurainta avosoilla

Suomuuraimen kukinta on tänä vuonna normaalissa aikataulussa, jasuomuuraimet kypsynevät heinäkuun jälkipuoliskolla. Puustoisilla soilla,korvissa ja rämeillä suomuurain kukki noin kymmenen päivää myöhemmin kuinavosoilla. Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan avosoilla halla vikuuttikukkia, mutta korvissa ja mäntyvaltaisilla rämetyypeillä hallaa eiesiintynyt, joten näillä kasvupaikoilla sadosta muodostuu avosoitatasaisempi ja parempi. Lapin läänissä halla ei kovin pahoin vahingoittanutkukkia ja suomuurainsadosta tulee keskinkertainen.

Puolukka kypsyy normaalin kesäsään vallitessa elokuun loppupuolellaEtelä-Suomessa ja elo-syyskuun vaihteessa Keski-Suomessa. Puolukkasadostaodotetaan keskinkertaista tai runsasta suurimmassa osassa maata.

Jaa artikkeli