Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa on avattu Pohjoismaiden ensimmäinensienialan tutkimukseen keskittyvä keskus. Sienikeskus tarjoaa tutkimus-,asiantuntija- ja kehittämispalveluja tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämänkäyttöön. Palveluihin kuuluu muun muassa bioteknisten sovellutustentutkimus ja kehittäminen, yritysneuvonta sekä koulutusten suunnittelu.

Uuden keskuksen tavoitteena vastata tutkimus- ja kehitystoiminnan turvinsienialan kansainvälisen kilpailun mukanaan tuomiin haasteisiin.Tarkoituksena on panostaa myös muiden kuin ruokasienten tutkimukseen jatuotekehitykseen. Uusia mahdollisuuksia sienten hyödyntämiseen haetaan muunmuassa bioteknisistä sovellutuksista.

Sienikeskuksen toimintaa rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto,Pohjois-Karjalan liitto, Keski-Karjalan kunnat sekä Pohjois-Karjalanammattikorkeakoulu ja ammattiopisto. Keskus toimii kiinteässä yhteistyössämuun muassa Joensuun ja Helsingin yliopistojen, Pohjois-Karjalanammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymän sekä sieniyrittäjien kanssa.

Erikoissienillä on kysyntää

Viljeltyjen sienten kysyntä kasvaa voimakkaasti, noin 20 % vuodessa, sekä Suomessa että potentiaalisilla vientimarkkina-alueillamme. Pääosa tuotannosta on herkkusientä, jonka jälkeen tuotantomäärissä seuraavat siitake ja osterivinokas. Näiden lisäksi löytyy lukuisa ja kasvava joukko muita erikoissieniä, joiden viljelyteknisesti ja taloudellisesti kannattava tuotanto on mahdollista myös Suomessa.

Siitaketta on viljelty Suomessa viitisentoista vuotta ja 1990-luvun lopulla vuosituotanto oli noin 70 000 kg. Tästä noin 30 000 kg tuotti rääkkyläläinen Itä-Suomen Siitake Oy, joka on siitakeviljelyn pioneereja Suomessa. Vuonna 2002 siitakkeen tuotanto oli jo 250.000 kiloa. Rääkkylään on syntynyt Euroopan nykyaikaisin ja suurin siitakesienten tuotantoyksikkö, jossa toimii kaksi uutta yritystä: Polar Log Oy ja Polar Shiitake Oy. Kaikkiaan toiminta käynnistettiin neljässä uudessa yrityksessä, joiden yhteiskapasiteetti on noin 250 000 kg/vuosi ja ne tulevat työllistämään noin kolmekymmentä henkilöä. Projektiyritysten kokonaisinvestoinnit olivat noin 30 miljoonaa markkaa.

Sienituotannon kehitystyö jatkuu Erikoissienten viljelyn kehittämishankkeessa. Jatkossa siitaketuotannon tehokkuuden turvaamiseksi ja syntyneen tuotantoverkoston markkina-aseman vahvistamiseksi tarvittavia toimia ovat mm. rihmastokantojen jalostaminen sekä kasvatusolosuhteiden seuranta ja tutkimus, jotta kasvatusprosessin olosuhteet voidaan optimoida. Hyvien markkinanäkymien vuoksi on sienituotantokapasiteettia lähiaikoina laajennettava, mikä edellyttää käyttöön otettujen teknisten ratkaisujen soveltamista uusiin ns. satelliittisienimöihin sekä liiketoimintaan ja siitaketuotantoon liittyvän neuvonnan ja koulutuksen järjestämistä uusille yrittäjille.

Siitakehankkeessa saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää myös muiden sienten viljelyssä. Tavoitteena on käynnistää aluksi osterivinokkaan viljelyn tutkimus- ja kehittämistoimet, joissa pyritään mm. hyödyntämään käytettyä siitakkeen kasvatusalustaa raaka-aineena.

Jaa artikkeli