Valtioneuvosto on tänään vahvistanut mehiläistalouden kansallisenpesäkohtaisen tuen jakoperusteet vuodelle 2002. Tuki on enintään 12 euroatalvehtinutta ja jakamatonta mehiläisyhteiskuntaa (mehiläispesää) kohti.Tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 0,5 miljoonaa euroa.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että mehiläistarhaaja on ollut 31.12.2001vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 65-vuotias. Eräissä tapauksissa tukeavoidaan myöntää myös alle 18-vuotialle tuenhakijalle. Tuen saaminenedellyttää lisäksi, että tuen hakijalla on hallinnassaan 31.5.2002tuotantokauden 2002 ajan vähintään 15 talvehtinutta mehiläispesää jamehiläistarhaajalla on ollut mehiläistaloustuotteiden myyntituloja.

Tukea haetaan paikallisen työvoima- ja elinkeinokeskuksenmaaseutuosastolta viimeistään 28.6.2002.

Maassamme on tällä hetkellä 4 100 mehiläistarhaajaa, joista noin 80tarhaajaa saa pääasiallisen toimeentulonsa mehiläistaloudesta. Sivu- jaliitännäiselinkeinona mehiläistaloutta harjoittaa noin 600 tarhaajaa.Loput mehiläistarhaajat ovat alan harrastajia.

Mehiläispesien määrä oli suurimmillaan 1980-luvun lopulla, jolloin pesiäoli 50 000. Tänä vuonna pesämäärän arvioidaan olevan noin 44 000. Tukeenoikeuttavia näistä arvioidaan olevan vajaat 30 000 pesää.

Keskimääräinen hunajasato on ollut viime vuosina keskimäärin noin 1,6miljoonaa kiloa. Kesän 2001 sato oli 1,8 miljoonaa kiloa. Viimeisen 15vuoden keskisato on mehiläispesää kohti on ollut 36 kiloa. Kotimaisenhunajan tuotanto kattaa satovuodesta riippuen 35-70 prosenttiakulutuksesta. Hunajaa kulutetaankeskimäärin 0,5 kiloa henkeä kohti.

Hunajan tuotannon kokonaisarvo on keskimääräisin tuottajahinnoinlaskettuna 8,4 miljoonaa euroa. Kun tuonti lasketaan mukaan,vähittäishinnoin laskettu hunajakaupan arvo on noin 16,8 miljoonaa euroa.Näihin lukuihin eivät sisälly emonkasvatuksen, pesien myynnin,mehiläistalouden jatkojalosteiden ja mehiläistalouden tarvikkeidenvalmistuksen arvo, joiden arvioidaan olevan noin 1,7 miljoonaa euroa.Mehiläistalouden pölytyshyödyn arvoksi viljellyille kasveille jaluonnonkasveille on laskettu 51,5 miljoonaa euroa.

Jaa artikkeli