Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, ravitsemusterapeutti TIINALAMPISJÄRVI on valittu Finfood – Suomen Ruokatieto ry:n uudeksitoiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa työssään 13. kesäkuuta. TiinaLampisjärvi siirtyy Finfoodin palvelukseen Suomen Kuntourheiluliitonterveysliikunnan ohjelmapäällikön tehtävistä.

Tiina Lampisjärvi on järjestötyön ammattilainen, joka on uransa aikanatoiminut muun muassa useissa tuotekehityshankkeissa projektipäällikkönä.Vuosien varrella hän on tehnyt runsaasti yhteistyötä monienelintarvikealan yritysten ja järjestöjen kanssa. Tänä vuonna hän onvastannut tuottajan edustajana 205-osaisesta Kuntotalkoot-ohjelmasarjasta, jossa yhteistyökumppaneina ovat muun muassa useatelintarvikealan tiedotusyksiköt.

Tiina Lampisjärvellä on useita luottamustehtäviä ravitsemus- jaterveysalan järjestöissä. Parhaillaan hän suorittaajärjestöasiantuntemuksen PD-opintoja.

Finfood – Suomen Ruokatieto ry on noin 280 yrityksen ja yhteisönmuodostama yhdistys. Enemmistö jäsenistä onelintarviketeollisuusyrityksiä. Yhdistys edistää elintarvikealan hankkeitasekä lisää kansalaisten yleistä tietoisuutta elintarvikkeista. Yhdistystuottaa tietoa erityisesti maataloudesta, elintarvikkeiden jalostuksesta,kaupasta ja koko elintarvikeketjun toiminnasta Suomessa ja EU:ssa.

Jaa artikkeli