PELLERVO-MEDIA OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Pellervo-Media Oy

Simonkatu 6 A,  00100  HELSINKI
(PL 77, 00101  HELSINKI)
puh. (09) 476 7501

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Santra-Mari Salonen, p. (09) 4767 5570
PL 77, 00101  HELSINKI

Rekisterin nimi
Pellervo-Media Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lain sallimin tavoin Pellervo-Media Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Pellervo-Media Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös puhelinta tai sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö
– nimi
– yhteystiedot (toimitus- ja laskutusyhteystiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muu sähköinen osoitetieto)
– tuotantosuunta

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot;
– asiakasnumero
– rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
– asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot
– tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot, ilmaislehtien saajien nimi- ja osoitetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
– suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kielto sekä tieto osoitteen saantitavasta
– edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Pellervo-Media Oy:n tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palveluiden tilausmyyjiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti Pellervo-Media Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Asiakas- ja markkinointirekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietoihin pääsy on rajoitettu teknisillä suojauksilla, ohjelmistojen käyttöoikeudet on nimetty ja käyttäjillä on käyttäjätunnukset ja salasanat.

TIETOJEN TARKASTAMINEN JA MARKKINOINTIKIELLOT

Tietojen tarkastaminen
Käyttäjä on oikeutettu tarkastamaan hänestä talletetut henkilötiedot ja pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista. Henkilötietoja voi pyytää tarkistettavaksi Pellervo-Median kirjeitse (Pellervo-Media Oy, PL 77, 00101 HELSINKI) tai sähköpostitse asiakaspalvelustamme (tilaukset@pellervo.fi)

Mainonnan estäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää Pellervo-Median tai kolmansien osapuolten tekemän mainonnan kohdentaminen.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen
Käyttäjä voi kieltää perinteisen tai sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Evästeet ja selailun seuranta

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat erilaisia tietoja laitteestasi; esimerkiksi selaimen kielen, laitteen sijainnin ja tekniset ominaisuudet.

Käyttämämme Google Analytics -analytiikkapalvelu tallentaa evästeitä laitteellesi, jota käytämme kerätäksemme ja tutkiaksemme tietoja siitä, miten sivustoa käytetään ja miten voimme parhaiten tarjota käyttäjillemme heidän tarvitsemiaan tietoja.

Jos et halua vastaanottaa Google Analyticsin evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen.

Estä Google Analytics-kävijäseurannan käyttö sivustollamme

Käytämme evästeitä myös mm.

  1. Verkkosivuston toiminnallisuuksiin
  2. Asiakaskokemuksen kehittämiseen
  3. Kävijäliikenteen analysointiin
  4. Mainonnan kohdentamiseen

Ohjeet evästeiden poistoon

 

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

YHTEYSTIEDOT
Pellervo-Media Oy, asiakaspalvelu:
sähköposti: tilaukset@pellervo.fi
puh.: 020 413 2636