Under sensommaren får nyttoträdgårdsodlaren lön för mödan. Grönsakslandet ger en stor del av maten på bordet och bärplockning, sylt- och saftkokning hör till dagens eller kvällens huvudsysselsättning.

För att bärbuskarna skall ge god skörd varje år behövs nya, unga och livskraftiga grenar. Då bären är plockade är det bra tillfälle att klippa bort gamla mossiga grenar och ge plats till ny tillväxt. Klipp av några gamla grenar så långt ner i busken som det går. Helst helt nära marken. Ofta går det lättast om man först klipper av grenen lite högre upp och sedan klipper att längre ner bit för bit.

Nu är det också bra tillfälle att ge bärbuskarna höstgödsel och rensa bort alla ogräs under buskarna.

Augusti och början av september är även den bästa tiden för beskärning av lövträd.

Efter bärplockningen lönar det sig att sköta om bärbuskarna. Klipp bort gamla grenar, rensa bort ogräs, höstgödsla och lägg på ny bark. Om det fanns mycket ogräs under bärbuskarna läggs tidningspapper som hindrar ogräsen det första året. Höstgödseln sprids innan tidningar och bark breds ut.

Jaa artikkeli