Elintarviketurvallisuusvirasto Evira rajaa parhaillaan Vantaan Itä-Hakkilasta ja Kuninkaanmäestä aluetta, jonka lehtipuihin aasianrunkojäärä on pesiytynyt. Aasianrunkojääriä tiedetään esiintyvän nyt kuuden hehtaarin alueella. Talven aikana alueelta kaadetaan lehtipuut lukuun ottamatta tammia, omenapuita ja pihlajia.

Aasianrunkojäärän esiintymistä pyydetään ilmoitusta Eviraan.

Aasianrunkojäärän esiintymistä pyydetään ilmoitusta Eviraan.

Esiintymisalueen ympärille määrätään kahden kilometrin levyinen puskurivyöhyke, jolta ei saa kuljettaa lehtipuita pois runkojäärän leviämisvaaran vuoksi.

Kartat aasianrunkojäärän esiintymäalueesta ja puskurivyöhykkeestä ovat saatavissa Eviran sivuilta. Kartat perustuvat tämänhetkiseen tietoon, joten niihin voi tulla tarkennuksia kartoituksen edetessä.

Asukkaiden ei tule toistaiseksi kaataa puita omatoimisesti esiintymäalueella eikä puskurivyöhykkeellä. Evira ohjeistaa myöhemmin, miten puiden kaataminen ja käsittely käytännössä toteutetaan. Alueen asukkaille järjestetään myöhemmin syksyllä tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan aasianrunkojäärästä ja sen hävittämisestä.

Jos havaitset aikuisia aasianrunkojääriä, ilmoita siitä Eviraan sähköpostitse kasvinterveys(at)evira.fi. Myös puskurialueella kasvavien lehtipuiden rungoissa olevista rei´istä pyydetään ilmoituksia sähköpostilla. Ilmoituksiin olisi hyvä liittää kuva mukaan.

Jaa artikkeli