Varusmiesten ravitsemus- ja terveystutkimuksessa (VARU) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kotimaiset Kasvikset ry ottavat kasvikset aseiksi läskisotaan. Panssariprikaatissa ja Kainuun prikaatissa varusmiehet pannaan KASVISota-kampanjassa kohtaamaan kasvisten ja hedelmien pelastava vaikutus. Muonituskeskuksissa ja sotilaskodeissa joukot johdetaan voittoon raasteen tiellä.

Puolustusvoimissa on havahduttu varusmiehillä yleistyvän ylipainon vaikutuksiin. Ylipaino näkyy heikentyneenä palveluskelpoisuutena, palveluksen keskeyttämisinä ja reserviläisten laskeneena puolustuskuntona. Ylipaino-ongelma on usean tekijän summa, johon palveluksen aikana on tähän saakka pyritty vaikuttamaan erityisesti liikunnan keinoin.

VARU:ssa keskitytään siihen, mitä varusmiehet pistävät suuhunsa ja miksi. Suhtautuminen ruokailuun on ollut perinteistä: raskas työ vaatii raskaan ravinnon. Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa. Puolustusvoimien ylimmässä johdossa korostetaan terveellisen ravitsemuksen merkitystä puolustuskunnon ylläpitämisessä.

Oikeilla panoksilla helposti maaliin

Puoli kiloa kasviksia ja hedelmiä kuuluu vain harvan miehen päivittäiseen ruokavalioon. Tämä määrä kasviksia takaa monia lyhyen ja pitkän tähtäimen terveyshyötyjä: painonhallintaan, ruoansulatukseen, jaksamiseen ja potenssiin sekä sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

Muonituskeskukset ja sotilaskodit ovat terveellisen syömisen etulinjassa tarjotessaan varuskunnissa ruokaa ja välipaloja. Vuonna 2008 VARU:ssa kehitettiin ruokatarjontaa yhdessä näiden organisaatioiden kanssa. Päämääränä oli lisätä terveellisiä vaihtoehtoja ja niiden houkuttelevuutta. Nyt alkava KASVISota-kampanja kannustaa varusmiehiä tekemään itse terveellisiä valintoja.

VARU-kampanjan tueksi on tuotettu mm. julisteita, sarjakuva-aiheisia pöytästandejä sekä hauskoja ”aamukampa”-postikortteja. Kampanja tulee näkymään erottuvalla tavalla myös Ruotuväki-lehdessä.

VARU-yhteishankkeessa ovat mukana: Pääesikunta, Puolustusvoimien Ruokahuollon Palvelukeskus ja Sotilaslääketieteen keskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sotilaskotiliitto, Nuorisotutkimusverkosto ja Helsingin yliopisto. Suomen Sydänliitto osallistui tarjonnan kehittämiseen. Kotimaiset Kasvikset ry vastaa KASVISota-kampanjaan liittyvän aineiston toteutuksesta.

Jaa artikkeli