Hanna Tajakka kokosi strategiaraportin

Hanna Tajakka kokosi strategiaraportin

Puutarha-alan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia 2014−2034 on ilmestynyt Opetushallituksen julkaisuna. Selvitys ei sisällä ammattikorkea- ja yliopistokoulutusta. Selvitykseen osallistuneessa työryhmässä oli elinkeinoelämän ja koulujen edustajia. Raportin kokosi MMM Hanna Tajakka.

Puutarha-alalla on tärkeä tehtävä viihtyisän, turvallisen ja terveellisen elinympäristön tuottajana ja ruokahuollon varmistajana. Viherinfrastruktuurilla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Kukka- ja puutarhakauppa edistää ihmisten hyvinvointia monin tavoin. Puutarhatuotanto osaltaan varmistaa puhtaan ja lähellä tuotetun ruoan tuottamista.

Puutarha-alan toimintaympäristön muutokset asettavat kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia myös puutarha-alan ammatilliselle koulutukselle.

Strategiaraportti sisältää vision ja skenaarion puutarha-alan ammatilliselle koulutukselle sekä käytännön toimenpide-ehdotukset. Visiona on, että puutarha-ala on vetovoimainen ja työllistävä ala, jonka ammatillinen koulutus tarjoaa selkeän polun työelämään ja alan tutkinnot vastaavat työelämätarpeita.

Konkreettisia kehittämisehdotuksia raportissa esitetään puutarha-alan ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden, ohjaamisen, osaamisen, koulutus- ja tutkintotarjonnan sekä tutkintojen kehittämiseen.

Puutarha-Sanomien numerossa 2/2014 oli laaja artikkeli puutarha-alan kehittämisstrategiaa koskeneesta keskustelutilaisuudesta.

Luo netistä Puutarha-Sanomien (nro 2/2014) artikkeli Puutarhakoulutus uusiin puihin Lehden hinta 5 €.

Lataa netistä strategiaraportti klikkaamalla tästä PUUTARHA-ALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014–2034

Jaa artikkeli