Evira on julkaissut elintarvikkeidenvierasaineista uudistetun ja kattavan tietopaketin. ”Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat” on perusteellinen selvitys noin 40 vierasaineesta, jotka kattavat laajasti kokoelintarvikkeiden tuotantoketjun.

Uudistettu raportti on ilmestynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran julkaisusarjassa ja luettavissa Evira.fi -verkkopalvelussa. Raportissa kuvataan vierasaineiden esiintymistä elintarvikkeissa, niiden tutkimusta ja saanninarviointia, terveydellisiä haittavaikutuksia ja tärkeimpiävalvontatarpeita. Raportti palvelee sekä eri viranomaisia ja tutkijoita että aihepiiristä kiinnostuneita kuluttajia.

Vierasaineet yksissä kansissa

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat -raporttiin onkoottu runsaasti tietoa, jota tarvitaan erityisesti riskinhallintaavarten; esimerkiksi tietoa esiintymisestä, tutkimuksesta,saannista, terveydellisistä haittavaikutuksista ja valvonnantarpeista. Monet vierasaineet ovat hyvin ajankohtaisia ja ne ovatmukana EU:n lainsäädännön valmistelutyössä.

Raportti on helppokäyttöinen ja selkeä monine taulukoineen jakuvineen. Siitä löytyvät helposti eri vierasaineita kuvaavattärkeimmät tiedot ja ominaisuudet, uusimmat tutkimustulokset jakansainväliset riskinarvioinnit sekä vierasaineidenpitoisuustietoja etenkin kotimaisista elintarvikkeista.

Vierasaineiden arvioituja saantimääriä elintarvikkeista voi verratavierasaineille asetettuihin siedettäviin enimmäissaantimääriin taivaikkapa verrata näitä turvallisuutta kuvaavia suureita erivierasaineiden kesken.

Yhteensä 20 suomalaista vierasaineasiantuntijaa erisektoritutkimuslaitoksista ja eri hallinnonaloilta on osallistunutraportin sisällön kirjoittamiseen ja tarkistamistyöhön. Raportinpohjana oli vuonna 2002 julkaistu ”Riskiraportti Elintarvikkeidenja talousveden kemiallisista vaaroista” -valvontaopas.

Raportti on tehty mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle.Valvontaviranomaiset löytävät nopeasti tietoa voimassa olevastavierasainelainsäädännöstä ja suositelluista valvontatoimenpiteistä.

Raportti soveltuu myös yliopistotason opetusmateriaaliksi.Kuluttajat voivat puolestaan tehdä ostopäätöksiinsä jaruokavalioonsa liittyviä ratkaisuja raportin antaman tiedonpohjalta.

Raportti on luettavissa Evira.fi -verkkopalvelun tilauspalvelussa. Vastaava ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin.

Jaa artikkeli