September är höstsedumens och höstastrarnas tid i perenna rabatten. De blommar troget under både soliga och regniga dagar. Samtidigt har riktigt tidiga perenner vissnat ner helt och andra ser mer […]