Många växter har fått sitt namn efter sitt utseende eller annan egenskap men ibland kan det vara svårt att förstå vad namnet syftar på. Är det bladen som hos björkspirea, […]